Lokata eDepozyt w Nordea Banku

3 minut(y)

Nordea Bank w dniu 7 lutego 2003 wprowadził do swojej oferty nowy produkt depozytowy. Minimalna kwota lokaty to 5 000 zł. Oprocentowanie stałe dla 3 miesięcznego okresu deponowania wynosi 5,45% oraz dla 6 miesięcznego 5,25% w skali roku. W pierwszej odsłonie Lokatę e-Depozyt można było założyć do 30 czerwca 2003 r. Adresatami byli przede wszystkim klienci indywidualni posiadający rachunek NORDEA lub NORDEA VIP z dostępem do bankowości internetowej Nordea, a także klienci instytucjonalni posiadający rachunek eFirma.

W listopadzie 2003 nadal można było skorzystać z promocyjnej oferty lokaty terminowej dostępnej za pośrednictwem internetu lub telefonu i zdeponować środki oprocentowane wg stałej stopy procentowej. Obniżyło się oprocentowanie, choć Lokata eDepozyt to było ciągle wyższe oprocentowanie środków w stosunku do standardowej oferty lokat terminowych. Pozostały atrakcyjne terminy deponowania - 3 i 6 miesięcy. W listopadzie stałe oprocentowanie eDepozytu to 4,6% dla 3-miesięcznego i 4,2% dla 6-miesięcznego okresu deponowania.

W połowie 2004 roku Nordea Bank Polska zdecydował o promocyjnym podniesieniu oprocentowania lokaty eDepozyt. Promocja miała potrwać do 31 sierpnia, a oprocentowanie w tym okresie kształtowało się następująco:

  • 3 miesiące – 5 proc.
  • 6 miesięcy – 5,20 proc.

Pomimo iż oprocentowanie lokat zawieranych na 1 miesiąc nie uległo zmianie i wynosiło 4,70 proc., wciąż należało do najwyższych na rynku. Lokatę eDepozyt można było założyć przez Internet lub telefonicznie, korzystając z pomocy konsultanta. Minimalna kwota depozytu niezmiennie wynosiła 5 tysięcy złotych.

Jak wyjaśniał Piotr Bieńkuński, zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej:

“Na podniesienie oprocentowania lokat miała wpływ decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych oraz wzrost oprocentowania na rynku międzybankowym.”

We wrześniu 2004 bank przedłużył promocję jednocześnie podwyższając oprocentowanie. Po zmianie promocyjne oprocentowanie eDepozytu wynosi:

  • dla lokat 1-miesięcznych – 5,00 proc.
  • dla lokat 3-miesięcznych – 5,50 proc.
  • dla lokat 6-miesięcznych – 6,00 proc.

W kolejnych miesiącach bank konsekwentnie przedłużał termin trwania promocji jednak oprocentowanie pozostawało na niezmiennym poziomie.

Nordea Bank Polska od 17 grudnia podniósł oprocentowanie swoich produktów depozytowych przy czym aktualne oprocentowanie lokaty eDepozyt przedstawiało się następująco:

  • 1 miesiączna: 4,00%
  • 3 miesięczna: 4,80%
  • 6 miesięczna: 5,00%

Aktualnie warunkiem skorzystania z tej oferty depozytowej było posiadanie w banku rachunku Nordea lub Nordea Spektrum. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego wymagane było kliknięcie w zakładkę eDepozyt. Bank nie oferował możliwości skorzystania z tej oferty w swoich oddziałach stacjonarnych. Wysokość oprocentowania ustalana była według stałej stopy procentowej. Odsetki naliczane zostawały po zakończeniu trwania lokaty. Dużym minusem był fakt, że zerwanie lokaty przed czasem skutkowało brakiem odsetek.

W kolejnych okresach mieliśmy do czynienia głównie z obniżkami oprocentowania. Dla większości produktów kredytowych Bank stosuje indeksowane stopy procentowe oparte na stopach polskiego i międzynarodowego rynku pieniężnego, aktualizowane co 3 lub 6 miesięcy. Oprocentowanie produktów depozytowych wobec ich relatywnie krótkiego horyzontu czasowego także nadąża za tendencjami obserwowanymi na rynku. Stopy procentowe na globalnych rynkach pieniężnych utrzymywały się przez cały rok 2011 na stosunkowo niskim poziomie, ukształtowanym w wyniku przeciwdziałania skutkom globalnego kryzysu finansowego (dotyczy to zwłaszcza amerykańskiego dolara i szwajcarskiego franka). W drugiej połowie roku o dalszej obniżce zadecydował także Europejski Bank Centralny. Oprocentowanie w Banku podążało za tymi zmianami, o czym świadczy wzrost oprocentowania produktów złotowych (niemal identyczny w przypadku zarówno kredytów jak i depozytów), oraz depozytów walutowych, złożonych głównie w euro. Natomiast w przypadku kredytów walutowych wzrost stóp procentowych euro, obserwowany do października, został skompensowany spadkiem oprocentowania franka szwajcarskiego.

W 2013 r. Nordea Bank po raz kolejny obniżył stawki lokat ze stałym oprocentowaniem. Szczegóły zmian prezentuje tabela poniżej. Do założenia lokat eDepozyt oraz niezmiennie wymagane było posiadanie konta osobistego w Nordea Banku.

eDepozyt 1M eDepozyt 3M eDepozyt 6M
1,80 % 2,00 % 2,20 %

Informacja o lokacie eDepozyt ma charakter archiwalny. Nordea Bank pod koniec 2014 r. został przejęty przez PKO BP.

Zostaw komentarz