Lokaty db Trio i db Super Trio w Deutsche Bank PBC S.A.

2 minut(y)

Na początku 2009 r. Deutsche Bank PBC wprowadza do oferty nowy, innowacyjny produkt depozytowy – lokatę db Trio, stanowiącą połączenie trzech lokat terminowych o okresach 1, 6 oraz 12 miesięcy w ramach jednego produktu. Lokata db Trio to oferta 3 nieodnawialnych lokat łącznie, o stałym oprocentowaniu.

Lokata db Trio to unikalne połączenie trzech niezależnych okresów oszczędzania w ramach jednego produktu. W jej skład wchodzą następujące lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu: 1-miesięczna lokata o oprocentowaniu 9% (20% całości kapitału), 6-miesięczna – o oprocentowaniu 7% (30% całości kapitału) oraz 12-miesięczna – o oprocentowaniu wynoszącym 6% (50% wpłaconych środków).

Nowa Lokata skierowana jest do wszystkich Klientów Indywidualnych posiadających Konto Osobiste w DB PBC. Minimalna kwota wynosi 10 000 złotych, nie ma górnego ograniczenia kwoty maksymalnej. Klienci zyskują pełny dostęp do środków po zakończeniu każdego z okresów lokaty, co oznacza możliwość założenia nowego, wybranego przez Klienta produktu depozytowego.

W ramach powiązanej z wprowadzeniem lokaty db Trio promocji, nowi Klienci mają możliwość otwarcia bezpłatnego Konta Osobistego na okres 12 miesięcy.

Promocyjna oferta Deutsche Bank PBC została wydłużona do 31 marca. Następnie bank wystartował z nową promocją obowiązującą do Oferta promocyjna będzie obowiązywała do 30 kwietnia pod kosmetycznie zmienioną nazwą Lokata db Super Trio. Dla wielu klientów dobrą nowiną było skrócenie okresu depozytów (od powiednio 1, 3 i 6 miesięcy). Niestety pozostałe warunki zmieniły się na gorsze - minimalna kwota lokaty wzrosła do 20 000 zł, a aktualne oprocentowanie przedstawiało się zgodnie z poniższą tabelą:

1-miesięczna 3-miesięczna 6-miesięczna
6% (20% całości kapitału) 5% (30% całości kapitału) 4% (50% wpłaconych środków)

Za plus trudno też potraktować fakt, że produkt jest dostępny jedynie dla klientów DB i tylko w placówkach banku.

Monika Szlosek, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Deutsche Bank PBC tak tłumaczyła skrócenie okresów lokaty:

“Lokata db Super Trio skierowana jest przede wszystkim do osób, którym zależy na dywersyfikacji okresów oszczędzania przy jednoczesnym korzystnym poziomie oprocentowania. Jak wynika z naszych badań, w opinii Klientów jedną z kluczowych kwestii przy wyborze oferty depozytowej jest stały dostęp do oszczędności. Stąd też konstrukcja nowej lokaty db Super Trio została oparta na trzech różnych okresach: 1-, 3- i 6-miesięcznym, co – po zakończeniu każdego z nich – pozwala na sukcesywne odzyskiwanie środków wraz z wypracowanym zyskiem i daje możliwość skorzystania z kolejnego produktu depozytowego czy oferty inwestycyjnej.”

Propozycja Deutsche Banku PBC na tle dostępnych na rynku ofert kształtowała się umiarkowanie atrakcyjnie. W czasie gdy przytłacza nas ogromna ilość terminowych lokat bankowych skomplikowane naliczanie odsetek (tylko część środków pracuje w danym okresie umowy) było nietrafione w stosunku do zwykłych lokat największych rynkowych konkurentów. Tu warto zauważyć, że tylko 1/5 naszego wkładu była ulokowana na najwyżej oprocentowanej lokacie, która w dodatku trwała najkrócej, a aż połowa miała spędzić pół roku na lokacie 4%. Warto tu zauważyć, że w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty – jeśli przez pierwszy miesiąc trwania lokaty zerwiemy 3 - miesięczną lub półropczną lokatę, z marszu zerwana zostanie również 1 miesięczna lokata. Zgodnie z regulaminem – nie dostaniemy wtedy wypłaty odsetek. Natomiast zerwanie lokaty 1 miesięcznej nie będzie skutkować zerwaniem pozostałych dwóch – wówczas stracimy odsetki jedynie od tej pierwszej.

Informacja o lokacie db Super Trio ma charakter archiwalny. Obecnie Deutsche Bank Polska nie posiada tego produktu w swojej ofercie.

Zostaw komentarz